Oktatói- és kutatói tevékenység

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

1996-tól kezdődően oktat a Szegedi Tudományegyetemen. Szemináriumokat már 1993 óta tartott irodalomelmélet, interpretációelmélet, feminizmus, motívumtörténet és világirodalom témakörben. Még hallgatóként, 1993-ban a szegedi deKON csoport (illetve JATE Irodalomelméleti Csoport) tagja lett és aktívan részt vett a csoport könyvkiadási, konferencia- és más jellegű projektjeiben.

1993-ban Pro Scientia érdemérmet kapott, 1995-ben a Kanyó Alapítvány díjával tüntették ki. 2001-ben szerezte meg a PhD. fokozatot (summa cum laude minősítéssel), doktori értekezése Shakespeare szonettjeinek önreflexív aspektusait elemzi. 2003-2006-ig Bolyai-ösztöndíjban részesült.

Mivel az Irodalomelmélet csoport az ezredforduló után kivált az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékből (ahol korábban dolgozott) és a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék részévé vált, alkalma nyílt filmekkel is foglalkozni, és ma az egyetemi kurzusai egy része is ezirányú kutatásaihoz kapcsolódik.

Ökokritikával 2010 óta foglalkozik, és a nagyobb hagyományokkal rendelkező irodalmi ökokritika mellett elsősorban a filmes és a vizuális kultúrára irányuló ökokritika érdekli; ezen belül a természettel és a klímaváltozással kapcsolatos elképzeléseknek a populáris kulturális diszkurzusokban (a médiában, a szórakoztató irodalomban és tömegfilmekben) való megjelenítésének a retorikai és ideológiai aspektusai foglalkoztatják.

Legutóbb megjelent kötete

Klímaszörnyek - Ökokritika és populáris film 2

AJÁNLÓ A SZERZŐTŐL

A könyv a "klasszikus" szörnyek - vérfarkasok, vámpírok, zombik, mutánsok és űrlények azon kortárs filmes alakváltozatait vizsgálja, amelyek alkalmasak rá, hogy a klímaválsággal kapcsolatos szorongásainkat kifejezésre juttassák. Természetesen ezek az új alakváltozatok nem függetlenek a szóban forgó szörny ábrázolási hagyományától, éppen ellenkezőleg. Az, hogy a környezeti problémák mely aspektusát képes megvilágítani, a szörny már ismert és bevált jelentéslehetőségeitől függ. Hogy melyek ezek a jelentéslehetőségek és a filmek hogyan aktualizálják vagy gondolják újra ezeket, arra a könyv számos populáris film elemzésével kínál példát. Vajon ezek az alkotások csak a félelmeinket fokozzák, vagy reményt is kínálnak, esetleg életmódváltásra ösztönöznek, sőt, megfontolandó megoldási javaslatokkal is szolgálnak? Döntse el az olvasó!

WHAT THE BOOK IS ABOUT?

The book examines contemporary cinematic versions of 'classic' monsters - werewolves, vampires, zombies, mutants and aliens - that can be used to express our anxieties about the climate crisis. Of course, these new variants are not unrelated to their traditional representations, quite the contrary. The aspect of environmental problems that these monsters are able to illuminate depends on already established meanings. What these meanings are, and how films update or rethink them in environmental ways, is illustrated in this book by the analysis of a series of popular films. Do these films only heighten our fears, or do they also offer hope, perhaps inspire us to change our way of life, or even suggest solutions worth considering? Let the reader decide.

A sorozat ezt megelőző kötete

BIOMOZI - Ökokritika és populáris film

AJÁNLÓ A SZERZŐTŐL

A könyv népszerű, többnyire hollywoodi tömegfilmes alkotások ökokritikai olvasatával ismerteti meg az érdeklődőket. A címben is szereplő terminus, az „ökokritika”, a kultúrkritikai irányzatoknak arra a környezettudatos, természetközpontú válfajára vonatkozik, amelynek nézőpontjából a szóban forgó műveket igyekszem megközelíteni, s amelynek megismerése és elsajátítása talán hozzájárulhat egy olyan szemlélet kialakításához, amely a könyv mögül kibújva, a TV elől felkelve és a moziból való távozás után is a világ fenntarthatóbbá való alakítására ösztönzi a nézőt vagy olvasót.

WHAT THE BOOK IS ABOUT?

The book Biomovie: Ecocriticism and Popular Film introduces the reader to the ecocritical approach of popular, mostly 21th century Hollywood films. The eponymous term ecocriticism refers to the environmentally conscious, biocentric trend of cultural criticism that provides the analytical framework for the interpretation of the movies mentioned in the book, which I hope may incite the reader/viewer to help in making the world more environmentally friendly and more sustainable place after coming out of the cinema complex or switching off the TV.

Információk, elérhetőségek

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
HU-6722 Szeged Egyetem u. 2. -- Telefon: +3662544387

Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában
Országos Doktori Tanács - Személyi adatlap
Kapcsolat felvétel